Menu

اخبار و اطلاعیه ها

مطالب 1395 ماه دی


به دنبال دریافت درخواست های مکرر از طرف تیم های متقاضی شرکت در مسابقات بین المللی ربوکاپ آزاد ایران، مهلت پیش ثبت نام تا تاریخ ۱۰ بهمن ماه تمدید گردید.

[خواندن ادامه...]


یک زیر لیگ جدید برای بخش ربات های انسان نما در نظر گرفته شده است. این زیر لیگ که در رده مقدماتی می باشد، برای تیم هایی است که به تازگی قصد شرکت در این مسابقات را دارند و از آمادگی کمتری برخوردار هستند.

[خواندن ادامه...]


مهلت پیش ثبت نام در مسابقات فردا (۳۰ دی) به پایان خواهد رسید.

[خواندن ادامه...]


لیگ ربات های زیردریایی اکنون متشکل از دو بخش دانشجویی و دانش آموزی می باشد.

[خواندن ادامه...]